Beste patiënt(en),


Graag hadden we jullie geïnformeerd rond het verdere verloop van consultaties in onze praktijk.


  • We vragen aan onze patiënten om zelf een mondmasker te dragen (ook tijdens een huisbezoek).
  • Er mogen maximaal 3 personen in de wachtzaal zitten.
  • Eventueel kan u, indien u te vroeg bent, nog even in uw auto wachten. De dokter komt u halen. Zo vermijden we teveel volk in de wachtzaal.
  • Er wordt gevraagd om bij het binnen komen én verlaten van de praktijk, uw handen te ontsmetten met handalcohol.
  • Betalingen gebeuren bij voorkeur met Bancontact.
  • Voorlopig kunnen er nog geen online afspraken gemaakt worden.


*BIJ SYMPTOMEN VAN BOVENSTE LUCHTWEGINFECTIE EN/OF KOORTS vragen wij u om NIET naar de praktijk te komen. Neem steeds telefonisch contact op.